SUDAREA CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL

             IN ATMOSFERE PROTECTOARE

                   (Procedeul MIG/MAG)

 

2. Echipamentul sudării MIG/MAG

 

     Echipamentul de sudare cu arc electric, cu electrod fuzibil, în atmosfere protectoare este mai complex în comparaţie cu cel de la sudarea cu el ectrod învelit, deoarece trebuie să fie asigurat avansul semiautomat a sârmei de sudură şi insuflarea gazului protector în zona de sudare. Ca urmare instalaţia se compune din patru unităţi distincte:


a. –sursa de curent;
b.–dispozitivul de avans al sârmei;
c.–pistolul de sudare;
d.–sistemul de alimentare cu gaz protector.

      a. Sursa de curent trebuie să livreze un curent continuu cu polaritate inversă, la o tensiune reglabilă între Ua=15-45 V şi la intensitate de Is =50-500 A. Caracteristică externă a sursei trebuie să fie rigidă , pentru autoreglarea lungimii arcului electric de sudare ( Fig.3.).
     Tensiunea curentului arcului electric este menţinută constantăla valoarea Ua, iar la lungimea optimă L0 a arcului rezultă un curent de sudare Is0. In cazul scăderii lungimii arcului la L1 de exemplu, apare pericolul de scurtcircuitare, însă acest lucru este evitat prin creşterea   intensităţii curnetului electric la valoarea Is1 , prin care creşte efectul termic al arcului qî1 = Ua.Is1, ca urmare creşte viteza de topire a sârmei electrod care avasează cu viteză constantă, astfel că se restabileşte automat lungimea nominală a arcului de sudare.
       Dacă creşte lungimea arcului la L2, apare pericolul întreruperii acestuia, însă intensitatea curentului electric scade la Is2, scade efectul termic de încălzire la qî2= Ua.Is2, scade viteza de topire a sârmei şi lungimea arcului revine la cea optimă.

______________________________________________________________________________________________________________

  

  Fig.3. Schema de principiu a echipamentului  de sudare MIG/MAG

 

         Astăzi pentru alimentarea arcului electric de la procedeele de sudare MIG/MAG se folosesc redresoare sau invertoare de construcţie adecvată, dar pot fi utilizate şi grupuri generatoare sau convertizoare care pot asigura
caractersitica externă rigidă a curnetului de sudare.